تبلیغات
روستای زیبای انگشتجان - علت زردی برگ درختان میوه یا کمبود آهن
 
 
علت زردی برگ درختان میوه یا کمبود آهن
نظرات | ( )

یكی از مشكلات باغداران میوه عارضه زردی برگ درختان میوه می باشد كه اصطلاحاً آنرا كلروز آهن می نامند . این عارضه بر روی درختان میوه مانند سیب ، به ، گلابی، هلو ، گیلاس، و حتی مركبات و بعضی از درختان زینتی و غیره مشاهده می شود كه باعث خسارت قابل ملاحظه ای می شود . این عارضه همیشه از برگهای جوان شروع و بتدریج برگهای مسن را فرا می گیرد در ابتدا سطح برگها بطور یكنواخت زرد نمی شود بلكه پهنك برگ ابتدا سبز روشن و سپس با پیشرفت بیماری زرد و بالاخره سفید می شود و رنگ رگ برگها همچنان سبز باقی می ماند در صورتی كه شدت بیماری زیاد شود تمامی سطح برگ سفید شده و در لبه برگها سوختگی ایجاد می شود و منجر به ریزش آنها می گردد این بیماری باعث كاهش و توقف رشد میوه ها و ضعیف شدن درختان در مقابل آفات وبیماریها دیگر میشود.

علل زردی یا کلروز برگ درختان:

آهن یكی از عناصر ضروروی برای سلامتی و رشد گیاهان می باشد مقدار مصرف آهن در گیاه نسبت به عناصری مانند ازت ، فسفات ، پتاس، بسیار كم است ولی كمبود آهن باعث اختلالات شدید در گیاه می شود . زردی یا كلروز ناشی از نرسیدن آهن كافی به گیاه یا غیر فعال شدن آهن در داخل گیاه  بوجود می آید . البته در اكثر خاكهایی كه درختان در آنها دچار زردی می شوند آهن به میزان كافی موجود است ولی بعلت شرایط خاك و آب آبیاری گیاه مبتلا به كلروز شده و قادر به جذب آهن به مقدار كافی نبوده و یا آهن جذب شده در داخل بافتهای درختان بصورت غیر قابل استفاده در می آید.

عوامل بوجود آورنده عارضه كمبود آهن عبارتند از:

الف – عوامل مربوط به خاك:

1- آهكی بودن خاك : حدود 60درصد اراضی ایران با درجات متفاوت آهكی هستند كه باعث بروز كمبود آهن و زردی برگ درختان میشود . اثر آهك بعنوان عامل بوجود اورنده كلروز در گیاهان را بنام كلروز ناشی از آهكی بودن خاك می نامند . كیفیت آهك در خاك ( میزان آهك فعال ) واندازه ذرات آهك و سطح تماس ریشه با آهك احتمال بروز كلروز شدت بیشتری می یابد باید حتی الامكان از احداث باغات با درختان حساس به كلروز در زمینهای آهكی خودداری شود در مورد باغاتی كه قبلاً در چنین خاكهایی احداث شده می توان با استفاده از روشهای زراعی مناسب و همچنین مصرف كودهای حاوی آهن از بروز كلروز آهن جلوگیری بعمل آورد و یا از شدت آن كاست .

2- عدم تهویه كافی یا خفگی ریشه ها :  عوامل مهمی باعث خفگی ریشه ها در خاك می شوند كه مهمترین آن مربوط به خیسی خاك می باشد بافت خاك متوسط یعنی نه رسی و نه خیلی شنی و دارای عمق كافی و فاقد لایه های متراكم گچ و آهك و رس برای احداث باغ مناسب میباشد و بایستی قبل از احداث باغ تا عمق حدود یک و نیم متر آزمایش خاكشناسی صورت گیرد .

استفاده از كودهای دامی پوسیده باعث پوك كردن و تهویه خاك در محیط ریشه ها و وجود مواد آلی در خاك باعث تسهیل در جذب آهن و جلوگیری از كلروز میگردد كودهای دامی باید پوسیده باشد زیرا كود دامی نپوسیده خود باعث كلروز میشود .

نکته : زیرو رو كردن خاك یا اصطلاحاً بیل زدن خاك باعث تهویه خاك می شود .

آبیاری غرقابی و كرتی بیشترباعث بروز كمبود آهن می شود ، بنابراین روشهای آبیاری سنتی  باعث سفت شدن خاك و سله بستن و غیر قابل نفوذ شدن هوا و آب شده و باعث بروز كمبود آهن میشود استفاده از روشهای آبیاری قطره ای و نیز جوی و پشته باعث افزایش قدرت نفوذ پذیری خاك به محیط اطراف ریشه و از اشباع آب جلو گیری می شود .

3- قلیایی وشور بودن خاك :  هر چه زمین قلیایی باشد مقدار بیشتر از آهن غیر قابل محلول جذب برای ریشه در می آید بنابراین كمبود آهن در خاكهای اسیدی بندرت و در خاكهای قلیایی به وفور دیده می شود .

نکته: اصلاح خاك از نظر شوری و قلیایی با اضافه كردن گچ و گوگرد و اسیدی كردن خاك از میزان شوری و قلیایی خاك می كاهد و ازبروز كلروز تا حدی جلوگیری می كند.

4- عدم تعادل عناصر غذایی در خاك :   اگر مقدار یك عنصر در خاك بیشتر از حد مجاز باشد باعث جلوگیری از جذب و مصرف سایر عناصر مورد نیاز می شود مثلاً جذب بیش از اندازه فسفر ، روی ، منگنز توسط گیاه مصرف آهن را توسط گیاه كاهش می دهد و باعث بروز كمبود آهن می شود .

ب- عوامل مربوط به آب آبیاری : انجام آبیاری سنگین بویژه در باغاتی كه دارای خاک رس هستند و از زهكش مناسب و كافی برخوردار نمی باشند باعث می شود كه خاك اطراف ریشه ها برای مدت نسبتاً طولانی بصورت اشباع باقی مانده و در نتیجه تهویه خاك محدود و كلروز تشدید شود بنابراین میزان آب در هر آبیاری و فاصله زمانی بین دو آبیاری متوالی در باغات با خاك رسی و از آبیاری غیر ضروری باید اجتناب كرد .كیفیت آب آبیاری نیز در كلروزه شدن درختان نیز بسیار مهم می باشد یعنی اگرآب دارای كربنات و بی كربنات باشد باعث بروز كلروز شده و یا آنرا تشدید می كند .

آبهای قناتها و چاهها دارای كربنات بیشتری نسبت به رودخانه ها دارند زیرا رودخانه ها به دلیل جاری بودن مقداری از گاز كربنیك خود را متصاعد كردده و از دست می دهند و درختان كمترنكروزه میشوند .و نیز با ایجاد استخر ذخیره آب و فواره و آبشار مقداری از بی كربنات محلول در آب را  می توان كاهش داد.

آبیاری با آب شورو قلیا باعث می شود بتدریج موجب شوری و قلیایی شدن خاك شده و علاوه بر تشدید كلروز مشكلات دیگری در رشد درختان میوه بوجود می آورد.

ج- عوامل مربوط به درخت:

 همه درختان به یك نسبت مبتلا به كمبود یا زردی نمی شوند و شدت كلروز یا كمبود آهن در شرایط یكسان از نظر آب وهوا بستگی زیادی به نوع درخت دارد بطور كلی درختان میوه هسته دار نسبت به درختان میوه دانه دار دارای حساسیت كمتری به كلروز هستند ضمناً در بین ارقام مختلف یك گونه نیز كمبود آهن یا كلروز نیز متفاوت است .

لازم بذكر است نوع پایه نیز در بروز كلروز مهم می باشد .

مبارزه با زردی یا كلروز آهن در درختان:

الف- توصیه دررابطه با باغات جدید الا حداث:

1- از احداث باغ در خاكهای آهكی ، رسی ، شور و قلیا یی و خاكهایی كه در آنها  لایه های متراكم رس، گچ، آهك وجود دارد خودداری شود.

2- از احداث باغ در مناطقی كه آب آبیاری حاوی مقدار زیاد كربناتهای محلول می باشد خودداری شود .

3- از احداث باغ با درختان حساس در مناطقی كه محدودیت آب و خاك دارد جلو گیری و حتی الامكان از گیاهان مقاوم به این شرایط استفاده شود.

4- در مورد باغات جدید الاحداث توصیه می شود در صورت مشاهده درختان حساس و مبتلا به كلروز با درختان مقاوم جایگزین شود .هر چند مستلزم خسارت می باشد ولی از خسارتهای بعدی  بزرگتر جلوگیری خواهد شد.

ب- توصیه برای درختان باغات نسبتاً قدیمی مبتلا به كلروز آهن :

برای باغاتی كه درختان قدیمی دارند و مبتلا به كلروز هستند و امكان تغییر نوع درخت نمی شوند اقدامات زیر را می توان انجام داد :

1- انجام شخم سالیانه در سایه انداز درختان و دادن كود دامی پوسیده كه مقدار كود و عمق كود و فاصله كود دادن از درخت بستگی به جنس خاك و سن درخت وعوامل دیگری دارد .

2- تغییر روش آبیاری از غرقابی به نشتی و جوی و پشته و جلوگیری از رسیدن آب به طوقه درخت و آبیاری قسمت خارجی سایه انداز درخت.

3- جلوگیری از آبیاری بیش از حد و  غیر ضروری ، كم كردن مقدار آب در هر آبیاری و جلوگیری از زه دار شدن زمین با ایجاد سیستم زهكش در باغ

4- استفاده از آبهای رودخانه ای بجای آب چاه در مناطقی كه آب كربنات دارد .

5- سعی در اصلاح خاك و آب با نظر متخصص فن .

6- از مصرف زیاد كودها بخصوص فسفره احتراز شود.

7- از كودهای ازته آمونیاكی مانند سولفات آمونیم به جای كود نیترات آمونیم به كود نیترات آمونیم استفاده شود.

8- استفاده از كودهای آهن دار مانند كلات آهن در ابتدای فصل رشد و به محض مشاهده اولین علائم كمبود در درخت.

موفق باشید


chale-alamout  برگرفنه از: 7


مطالب مرتبط :

مقدار کود دهی درختان میوه
سوپر جاذب یا جاذب الرطوبه کشاورزی(خاک ژله ای)
نمونه برداری از خاک
نقش زنبور عسل در پایداری محصولات کشاورزی
انواع کودها
مرتبط با : مطالب آموزنده کشاورزی
برچسب ها : زردی برگ درختان میوه یا کمبود آهن-کمبود آهن درختان میوه-علت زردی برگ درختان-روشهای رفع زردی برگ درختان-علت زرد شدن برگ درختان و گلها-مطالب آموزنده و کاربردی کشاورزی-چرا برگ درختان زرد میشود-
نویسنده : خانم قاسمی
تاریخ : جمعه 6 خرداد 1390
زمان : 10:20
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 16:57
سلام
علت زردشدن اکثربرگ های درخت شلیل و حلو هامون و ریختن میوه اش چی هست؟
Tuba چهارشنبه 8 فروردین 1397 02:16
سلام ممنون ازمطالب خوبتون
برگای درختم همشون یه دست کم رنگ کم رنگ شدن اما خیلی شادابن میخواستم ببینم به خاطر کمبود آهنه یا علتش یه چیز دیگه اس؟؟با تشکر
بابائی دوشنبه 12 تیر 1396 00:40
ممنون خوب و اثر کذار بود.
ولی اله جمعه 9 تیر 1396 12:49
با درود . اهل خوزستانم درختان پرتقالی داریم که قبل از رسیدن دچار زردی برگ و زردی میوه و در نهایت سیاه میشوند . به عبارتی میوه ان که کوچک است قبل از رسیدن قسمتی از ان سیاه و بعد از مدتی کبود و سیاه میشود . با تشکر منتظریم
رشید چهارشنبه 10 تیر 1394 01:37
خیلی عالی وکامل بود متسکرم.
رضا یکشنبه 27 مهر 1393 00:16
خیلی ممنون واقعا ارزنده بود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


 

شارژ ایرانسل

فال حافظ