توصیه های اصولی برای زمان وقوع زلزله
نظرات | ( )

متن زیر توسط اداره كل تاسیسات برقی مدیریت انرژی ترجمه و جهت بهره برداری به شرح ذیل ارائه می گردد

انتظار می رود كه این متن بتواند اطلاعات مفیدی را در اختیار خوانندگان محترم قرار دهد

نکاتی مهم و ساده که اگر رعایت کنید در زمان وقوع زلزله هیچ مشکلی برایتان پیش نمی‌آید

نام من doug copp و رئیس گروه نجات و مدیر تیم آمریكائی نجات بین المللی(ARTI) American Rescue Team International هستم. این تیم از مجربترین گروه های نجات می باشد . نوشته های متن زیر می تواند جان افراد زیادی را در هنگام وقوع زلزله از مرگ نجات دهد. من به درون 875 ساختمان فرو ریخته ناشی از زلزله خزیدم و با گروه هاای نجات 60 كشور كار كرده و در تعداد زیادی ازكشورهای جهان گروههای نجات را سازماندهی نمودم و عضو گروه نجات خیلی از این كشورها هستم . همچنین به مدت دو سال به عنوان كارشناس سازمان ملل در زمینه تخفیف فاجعه (UNX051-UNIENET) بودم و از سال 1985 به بعد در صحنه بلایای طبیعی عمده جهان بجز مواردی كه فاجعه آنی بوده، شركت داشتم.

در سال 1996 ما یك فیلم مستند ساختیم كه صحت متدولوژی ارائه شده توسط بنده را تایید می كرد. دولت مركزی تركیه و مقامات محلی و دانشگاه شهر استانبول در تهیه و فیلم برداری از این آزمایش علمی و عملی با تیم ARTI همكاری داشتند. ما یك مدرسه و یك خانه را با 20 مانكن در داخل آن فرو ریختیم ، 10 مانكن را بصورت (Duck And Cover) (خمیده و پنهان شده )و 10 مانكن دیگر را به روش بقای خودم تحت نام ((Triangle Of Life )مثلث حیات) استفاده كردیم. پس از فرو ریختن ناشی از زلزله مصنوعی، ما به درون آوارها خزیدیم و وارد ساختمانها شدیم تا نتایج آزمایش را فیلمبرداری و مستند كنیم در این فیلم كه فنون زنده ماندن خود را تحت نظارت مستقیم و شرایط علمی مرتبط با ریزش آوار تمرین نمودیم به روشنی نشان می دادآنهائی را كه از روش (Duck And Cover) ( خمیده و پنهان شده ) استفاده كردند، شانس زنده ماندن آنها صفر درصد و برای آنهائی كه از روش ما )مثلث حیات) استفاده كردند، 100 درصد بود.این فیلم در تركیه و كشورهای اروپائی توسط میلیونها تماشاچی دیده شد و در ایالات متحده و كانادا و آمریكای لاتین هم از طریق تلویزیون به نمایش گذاشته شد.

اولین ساختمانی كه بداخل آن خزیدم، مدرسه ای در شهر مكزیكوسیتی و درجریان زلزله سال 1985 بود همه بچه ها در زیر میزهایشان بودند و همگی تا ضخامت استخوانهایشان در هم كوبیده شده بودند . آنها می توانستند زنده بمانند اگر در كنار میزهایشان و در راهروی بین میزها دراز می كشیدند. كاری كه انجام داده بودند غیر معقول و غیر ضروری بود و در تعجب بودم كه چرا آنها در راهروها نبودند. من آن موقع نمی دانستم كه به آنها گفته شده بود كه خود را زیر چیزی پنهان سازند.

بسادگی می توان دریافت ، هنگامیكه ساختمانها تخریب می شوند وزن سقف كه بر روی اشیاء و مبلمان فرود می آید ، آنها را درهم می كوبد و فضای خالی ای را در كنار آنها ایجاد می نماید این فضا همان چیزی است كه من به آن مثلث حیات((Triangle Of Life می گویم هر اندازه اشیاء بزرگتر و محكم تر باشند كمتر فشرده می شوند و هر اندازه كمتر فشرده شوندفضای خالی كه احتمال زنده ماندن افرادی را كه به آن پناه می برند بیشتر می شود یك بار دیگر می توانید ساختمان فرو ریخته را در تلویزیون نگاه كنید مثلث هایی را كه شكل گرفته اند را شمارش كنیدآنها در اكثر نقاط وجود دارند و از معمول ترین اشكالی هستندكه در داخل آوارها به راحتی می توانید مشاهده نمایید

من و كاركنان سازمان آتش نشانی شهر (Trujilloتروجیلو) (با جمعیتی 750،000 نفری) را برای چگونه زنده ماندن و محافظت و نجات خانواده هایشان در هنگام وقوع زلزله آموزش دادم. رئیس آتش نشانی شهر (Trujillo) تروجیلو كه خود استاد دانشگاه این شهر هم می باشد همواره مرا همراهی می كرد و خود گواه حوادث اتفاق افتاده بود.مطلب ذیل گفته او می باشد.

"نام من روبرتو روزالس است هنگامیكه 11 ساله بودم در اثر بروز زلزله سال 1972كه بیش از 70،000 نفرتلفات داشته است، در داخل ساختمان فروریخته بدام افتادم وآنچه باعث نجاتم گردید مثلث حیاتی بود كه در كنار موتورسیكلت برادرم بوجود آمده بود. كلیه دوستانم كه در زیر میز یا تخت رفته بودند در زیر آنها له شده و جانشان را از دست داده بودند. من مثال زنده ای از ((Triangle Of Life ( مثلث حیات ) هستم و دوستانم مثالی از (Duck And Cover) ( خمیده و پنهان شده ) كه همگی جانشان را از دست دادند."

نكات و توصیه های مهم آقای doug copp

- در هنگام بروز زلزله و فرو ریختن ساختمان هر كسی كه از روش (Duck And Cover) ( خمیده و پنهان شده ) استفاده كند بدون استثناء و همواره محكوم به مرگ است. افرادی كه زیر اشیائی نظیر میزها و اتومبیلها می روند در همانجا له می شوند.

- سگها و گربه ها و بچه ها همگی آنها اغلب بصورت طبیعی در وضعیت جنینی كه در رحم قرار دارند ، خم می شوند و شما هم باید همین طور عمل كنید. این غریزه طبیعی ایمنی و اصل بقاء است. شما می توانید با همین شیوه در فضای خالی كوچكتری زنده بمانید. پس در زمان بروز زلزله سریع خود را كنار اشیاء بزرگ ، مانند كاناپه بزرگ و یا اجسام محكمی كه در مقابل ضربه كمتر فشرده می شوند و فضای خالی در مجاور خود باقی می گذارند ، قرار دهید.

- ساختمان های چوبی از ایمن ترین نوع ساختمانها محسوب می شوند كه می توانید در هنگام وقوع زلزله در داخل آنها باشید ، دلیل آن ساده است چونكه چوب قابل انعطاف بوده و با نیروی زلزله به راحتی حركت می كند . اگر ساختمان چوبی فرو ریزد فضاهای خالی بزرگی ایجاد می شود . همچنین ساختمانهای چوبی دارای وزن متمركز شده و خرد كنندگی كمتری هستند. ساختمانهای آجری می توانند در حد قطعات آجر متلاشی شوند و آجرها منجر به بروز صدمات زیادی می شوند البته اجساد له شده ناشی از فرو ریختن آنها از صدمات حاصل از فرو ریختن قطعات بتنی بزرگ كمتر می باشد.

- اگر زلزله درهنگام شب و زمانی كه شما در رختخواب خود هستید اتفاق بیفتد كافی است از روی تخت به پایین بغلتید ، یك فضای ایمن و مناسب در اطراف تخت وجود دارد . هتلها می توانند نرخ زنده ماندن ساكنان خود را در هنگام وقوع زلزله، با نصب تابلوی راهنما در پشت درب اتاقها و اطلاع رسانی به ساكنان مبنی بر اینكه " در هنگام وقوع زلزله روی زمین كنار تختخواب دراز بكشید" افزایش دهند.

- اگر شما هنگام وقوع زلزله در حال تماشای تلویزیون هستید و فرار از در یا پنجره برایتان بسادگی امكانپذیر نیست ، در وضعیت جنینی در كنار كاناپه یا صندلی بزرگ خم شوید.

- هر كسی كه در زمان وقوع زلزله در زیر درب قرار گیرد محكوم به مرگ است. چونكه اگر در هنگامی كه زیر درب قرار دارد ، چهار چوب اطراف درب به سمت جلو وعقب بیافتد ، زیر مصالح ساختمانی بالای چهار چوب درب له خواهد شد و اگر ستونها به طرفین بیفتند در این حالت توسط آنها به دو نیم خواهد شد لذا در هر دو صورت جان خود را از دست خواهد داد.

- هرگز در هنگام وقوع زلزله بر روی پله ها نروید چونكه پله ها دارای گشتاور فركانسی متفاوتی هستند و لذا مجزا از تنه اصلی ساختمان نوسان می كنند. به عبارتی پله ها و بقیه ساختمان با همدیگر برخورد می كنند تا اینكه شكست سازه ای در پله رخ دهد و كسانی كه روی پله هستند قبل از اینكه پله خراب شود توسط گامهای پله گرفتار شده و بصورت وحشتناكی قطع عضو خواهند شد . در هنگام زلزله حتی اگر ساختمان فرونریزد باز هم از پله ها دور بمانید چونكه پله ها از مناطقی هستند كه احتمال تخریب بیشتری دارند حتی اگر پله ها توسط زلزله فرو نریزد ممكن است در اثر وزن ازدحام زیاد افرادی كه فریاد كشان از روی آن در حال فرار هستند فرو بریزد. پله ها باید پس از وقوع زلزله هر چند كه ساختمان آسیب ندیده باشد از نظر ایمنی مورد آزمایش قرار گیرند.

- به دیوارهای محیطی ساختمان نزدیك شوید و یا در صورت امكان به بیرون از آنها بروید. هرچه داخل تر و دور تر از دیوارهای محیطی ساختمان باشید احتمال اینكه راه گریز شما مسدود شود بیشتر خواهد بود.

- كسانی كه در هنگام وقوع زلزله در خیابانها داخل خودروی خویش می مانند وقتی كه خیابان طبقه فوقانی روی آنها خراب می شود( در اتوبانهای دو طبقه ) ، جان خود را از دست می دهند. این دقیقآ همان چیزی است كه در آزادراه نیمیتز (Nimitz Freeway) رخ داد و قربانیان زلزله سانفرانسیسكو همگی در داخل خودروی خود به هنگام زلزله باقی ماندند و همگی كشته شدند. آنها می توانستند زنده بمانند اگر از خودرو خارج شده و در كنارآن نشسته و یا دراز كشیده بودند.كلیه خودرو های له شده بجز خودروهائی كه ستونهای پل مستقیمآ روی آنها سقوط كرده بود، دارای فضای خالی ای به ارتفاع 90 سانتی متر در اطراف خود بودند.

- از خزیدن در داخل خرابه های دفاتر روزنامه ها و یا اداراتی كه كاغذهای انباشته زیادی در آنها وجود داشته است، دریافتم كه كاغذ دارای خاصیت ارتجاعی بوده و چندان فشرده نمی شوند لذا فضاهای خالی زیادی در اطراف بسته های كاغذ بوجود می آید كه می تواند در زمان زلزله مورد استفاده قرار گیرد.

برگرفته از: ایران گراند


مطالب مرتبط :
مقاله - ارزیابی میزان سازگاری گونه های مختلف درختی و درختچه ای مثمر


مرتبط با : مقالات
برچسب ها : نکاتی مهم و ساده که اگر رعایت کنید در زمان زلزله هیچ مشکلی برایتان پیش نمی‌آید-توصیه های اصولی در مورد زلزله-زلزله-زمین لرزه-فرار از زلزله-مثلث حیاط-جان افراد زیادی را در هنگام وقوع زلزله از مرگ نجات دهد-
نویسنده : جواد قاسمی
تاریخ : یکشنبه 5 شهریور 1391
زمان : 11:21
مقاله - ارزیابی میزان سازگاری گونه های مختلف درختی و درختچه ای مثمر
نظرات | ( )

(تحقیق و ارزیابی در منابع طبیعی انگشتجان)

به منظور بررسی سازگاری و میزان رشد گونه های مختلف درختی و درختچه ای در آبخوان روستای انگشتجان (منابع طبیعی)در سال 1376 اقدام به كشت گونه های بادام معمولی، بادام كوهی ، پسته ، بنه ، مو ، سنجد و انجیر گردید تا ضمن معرفی گونه های سازگار جهت توسعه كشت آنها به منظور احیای عرصه های تخریب یافته و آبخوانها، از فرسایش خاك جلوگیری شود وگونه های مورد مطالعه نیز از نظر میزان تولید میوه و سودآوری مقایسه و ارزیابی شود.


 آزمایش در سال 1376 در دو مكان  روستاهای امستجان و انگشتجان  پیاده گردید.

طرح آزمایش بكار رفته در هر مكان بلوك های كامل تصادفی با 3 تكرار بود.

در هر واحد آزمایشی در امستجان 15 اصله و در انگشتجان 20 اصله نهال گلدانی غرس گردید.

درصد زنده مانی، ارتفاع نهال ها در سال 1377 و 1378 اندازه گیری شدند و بعد متوسط درصد زنده مانی، متوسط رشد نسبی طول محاسبه گردید.

تجزیه آماری در قالب بلوك های كامل تصادفی صورت گرفت.

به علاوه تجزیه مركب داده ها در دو مكان برای كلیه صفات به عمل آمد و میانگین ها از طریق آزمون دانكن مقایسه شدند.

در تجزیه مركب داده ها اختلاف معنی داری در میان مكان ها از نظر زنده مانی و رشد نسبی طول مشاهده گردید.

متوسط زنده مانی و رشد نسبی طول در انگشتجان 52/74 درصد و 67/59 درصد و در امستجان 5/54 درصد و 26 درصد بود. تفاوت معنی داری در هر مكان و در متوسط دو مكان در میان گونه ها از لحاظ درصد زنده مانی و رشد طولی نسبی وجود داشت.

گونه های بادام معمولی،پسته،بنه به ترتیب با 100، 95 و 61/93 درصد در متوسط دو مكان از بیشترین درصد زنده مانی برخوردار بودند.

در انگشتجان درصد زنده مانی گونه ها از 67/36 درصد برای انجیر تا 100 درصد برای بادام معمولی متغیر بود، در حالی كه در امستجان از 38/4 درصد برای سنجد تا 100دزصد برای بادام معمولی مشاهده گردید.

از لحاظ رشد نسبی طول بادام معمولی، پسته،بنه
به ترتیب با 121، 87 و 67 درصد در انگشتجان، 61، 7/31 و 9/38 درصد در امستجان، 14/91، 6/59 و 86/52 درصد در میانگین دو مكان، در مرتبه های نخست قرار گرفتند و برتری خود را نسبت به سایر گونه ها از لحاظ سازگاری و میزان رشد نسبی طول نشان دادند.

به طور كلی برتری انگشتجان نسبت به امستجان در كلیه صفات مورد بررسی مشاهده شد كه میتواند از كیفیت خوب بافت و ساختمان خاك در انگشتجان و بنابراین، دسترسی بیشتر به رطوبت خاك و تنظیم بیلان آبی بهتر برای گیاه ناشی گردد.
برگرفته از: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور


مطالب مرتبط :
توصیه های اصولی برای زمان وقوع زلزله


مرتبط با : مقالات
برچسب ها : جنگلكاری-مناطق خشك و نیمه خشك-سازگاری-بنه-ارزیابی میزان سازگاری گونه های مختلف درختی و درختچه ای مثمر-منابع طبیعی انگشتجان-منابع-
نویسنده : جواد قاسمی
تاریخ : دوشنبه 9 خرداد 1390
زمان : 10:39


 

شارژ ایرانسل

فال حافظ

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic